TCVN 3706-1990 - Thủy Sản - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nitơ Amoniac

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3706-1990 - Thủy Sản - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nitơ Amoniac
  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3706-81, qui định phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac đối với các nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thủy sản. Dùng kiềm nhẹ đẩy amoniac ra khỏi mẫu thử, chưng cất vào dung dịch axit sunfuric. Dựa vào lượng axit dư khi chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyt 0,1N để tính hàm lượng amoniac.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3706-1990
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac
  • Năm ban hành/Publishing Year 1990
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Aquatic products - Method for the determination of nitrogen ammonia content
  • Thay thế/Replace TCVN 3706-81
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5c05h4xcawwjai2/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page