TCVN 3745-3-2008-ISO - Bản Vẽ Kỹ Thuật - Biểu Diễn Đơn Giản Đường Ống - Phần 3 Thiết Bị Đầu Cuối

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3745-3-2008-ISO - Bản Vẽ Kỹ Thuật - Biểu Diễn Đơn Giản Đường Ống - Phần 3 Thiết Bị Đầu Cuối Của Hệ Thống Thông Gió Và Thoát Nước
  Tiêu chuẩn này quy định cách biểu diễn đơn giản trên bản vẽ kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối của hệ thống đường ống thông gió và thoát nước. Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau, đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản dưới đây. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3745-3:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn đơn giản đường ống. Phần 3: Thiết bị đầu cuối của hệ thống thông gió và thoát nước
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-12-30, 2989/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Technical drawings. Simplified representation of pipelines. Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems
  • Thay thế/Replace TCVN 3745:1983
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6412-2:1993
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/xdwxx1mf6w9v406/Vi_TCVN3745-3-2008.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page