TCVN 381-1970 - Bảng Tính Chuyển Insơ - Milimét Từ 0.001 Insơ Đến 1 Insơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 381-1970 - Bảng Tính Chuyển Insơ - Milimét Từ 0.001 Insơ Đến 1 Insơ
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc tính toán các kích thước độ dài khi cần tính chuyển các trị số từ đơn vị insơ sang đơn vị milimét trong phạm vi từ 0,001” đến 1” theo đẳng thức: 1” = 25,400 000 mm. Các trị số nêu trong bảng tính chuyển của tiêu chuẩn này được tính ở nhiệt độ 20oC. Chú thích: Trong trường hợp cần tính thật chính xác thì không dùng bảng này mà tính theo tỷ lệ sau:
  - Đối với hệ insơ Anh: 1” Anh = 25,399 956 mm
  - Đối với hệ insơ Mỹ: 1” Mỹ = 25,400 051 mm
  • TCVN 381-1970
  • Năm ban hành: 1970
  • Số trang: 4
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/idshb5n2ayhnfea/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page