TCVN 3822-1983 - Tài Liệu Thiết Kế - Yêu Cầu Chung Đối Với Tài Liệu Bằng Chữ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3822-1983 - Tài Liệu Thiết Kế - Yêu Cầu Chung Đối Với Tài Liệu Bằng Chữ
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc lập các tài liệu thiết kế bằng chữ cho sản phẩm của tất cả các ngành công nghiệp.
  Chú thích: Tài liệu bằng chữ có nghĩa là nội dung chính của tài liệu diễn đạt bằng chữ (văn bản).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3822-83
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Tài liệu thiết kế. Yêu cầu chung đối với tài liệu bằng chữ
  • Năm ban hành/Publishing Year 1983
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title System for design documentation. General requirements for textual documents
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/107924_vietnamese_TCVN3822_1983.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page