TCVN 3895-1984 - Khí Thiên Nhiên - Phương Pháp Sắc Ký Khí Xác Định Hàm Lượng Cacbon Đioxit Và Hyđro

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 5, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3895-1984 - Khí Thiên Nhiên - Phương Pháp Sắc Ký Khí Xác Định Hàm Lượng Cacbon Đioxit Và Hyđro
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp trọng tài xác định hàm lượng cacbon đioxit và hidro trong các mẫu khí thiên nhiên, khí hầm lò, khí thành tạo trong quá trình chế biến dầu mỏ và khí đốt. Cácbon dioxit và hidro được tách ra khỏi các cấu tử khác trong cột sắc ký hấp thụ và được so sánh với cácbon dioxit và hidro tiêu chuẩn cũng được tách ở cùng một điều kiện phân tích. Xác định hàm lượng cacbon dioxit và hidro bằng cách so sánh chiều cao pic cacbon dioxit và hidro nhận được từ sắc đồ với các đường chuẩn được xây dựng từ cacbon dioxit và hidro tiêu chuẩn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3895-1984
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Khí thiên nhiên. Phương pháp sắc ký khí xác định hàm lượng cacbon đioxit và hyđro
  • Năm ban hành/Publishing Year 1984; 2008-12-30, 2919/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Natural gases - Gas chromatography method for the determination of carbon dioxided and hydrogen contents
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/170289/181367/vi_tcvn3895_1984.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page