TCVN 3898-84 - Lợn Giống - Quá Trình Kiểm Tra Cá Thể Cái Hậu Bị

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3898-84 - Lợn Giống - Quá Trình Kiểm Tra Cá Thể Cái Hậu Bị
  Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:
  TCVN 3897-84. Lợn giống. Quy trình kiểm tra cá thể lợn đực hậu bị;
  TCVN 3898-84. Lợn giống. Quy trình kiểm tra cá thể lợn cái hậu bị;
  TCVN 3899-84. Lợn giống. Quy trình mổ khảo sát phẩm chất thịt lợn nuôi béo;
  TCVN 3900-84. Lợn giống. Quy trình đánh giá lợn đực giống qua đời sau.
  TCVN 3897-84; TCVN 3899-84; TCVN 3900-84 ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1985 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. TCVN 3898-84 ban hành để khuyến khích áp dụng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page