TCVN 3902-1984 - Vật Đúc Bằng Gang Xám Và Gang Graphit Cầu - Tổ Chức Tê Vi Và Các Phương Pháp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 5, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3902-1984 - Vật Đúc Bằng Gang Xám Và Gang Graphit Cầu - Tổ Chức Tê Vi Và Các Phương Pháp Xác Định
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật đúc bằng gang đúc, trong đó quy định những phương pháp xác định các yếu tố cơ bản của tổ chức tế vi vật đúc bằng gang xám (Graphít tấm), gang graphit cầu (Graphit cầu) về Graphit, về Péclít, về cùng tinh Phốt-phit và về Xêmen tit. Tổ chức tế vi của vật đúc bằng gang xám và gang graphit cần được đánh giá theo các cấp, so sánh với các thang tiêu chuẩn tương ứng trong tiêu chuẩn này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3902:1984
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật đúc bằng gang xám và gang graphit cầu. Tổ chức tế vi và các phương pháp xác định
  • Năm ban hành/Publishing Year 1984; 2008-12-30, 2924/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Grey iron and spheroidal graphite iron casting. Microstructure and determination methods
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/172114/183191/vi_tcvn3902_1984.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page