TCVN 3909-2000 - Que Hàn Điện Dùng Cho Thép Cacbon Thấp Và Thép Hợp Kim Thấp - Phương Pháp Thử

Discussion in 'Chế Tạo' started by haidang, May 9, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    [​IMG]
    TCVN 3909-2000 thay thế TCVN 3909-1994. TCVN 3909-2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC44/SC10 "Que hàn điện" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3909:2000
    • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử
    • Năm ban hành/Publishing Year 2000; 2008-10-24, 2377/QĐ-BKHCN
    • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Covered electrodes for manual arc welding of mild steel and low alloy steel. Test method
    • Thay thế/Replace TCVN 3909-85
    • Tình trạng/Status Active
    Link Download
    https://www.scribd.com/doc/223077182/3909
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jul 15, 2017

Share This Page