TCVN 3989-1985 - Hệ Thống Tài Liệu Thiết Kế Xây Dựng Cấp Nước Và Thoát Nước - Mạng Lưới Bên Ngoài

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3989-1985 - Hệ Thống Tài Liệu Thiết Kế Xây Dựng Cấp Nước Và Thoát Nước - Mạng Lưới Bên Ngoài - Bản Vẽ Thi Công
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài. Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài, ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng” Các chi tiết thuộc mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài (đường ống, phụ tùng ống, v.v…) trên bản vẽ thi công được thể hiện bằng nét đậm, còn các chi tiết khác và phần kết cấu xây dựng được thể hiện bằng nét mảnh. Đường ống cấp nước, thoát nước bên ngoài và các công trình bố trí trên mạng lưới được kí hiệu theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page