TCVN 4039:85 - Dứa đông lạnh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 12, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Cơ quan biên soạn : Liên hiệp các Xí nghiệp đồ hộp II , Bộ Công nghiệp thực phẩm.
  Cơ quan đề nghị ban hành : Bộ Công nghiệp thực phẩm.
  Cơ quan trình duyệt : Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng , Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.
  Cơ quan xét duyệt và ban hành: Uy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nưởc
  Quyết định ban hành số 446/QĐ ngày 18 tháng 9năm 1985.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page