TCVN 4312-1986 - Than Dùng Cho Sản Xuất Phân Lân Nung Chảy - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4312-1986 - Than Dùng Cho Sản Xuất Phân Lân Nung Chảy - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho than cục của vùng Vàng - Danh và cùng Mạo Khê. Việc lấy mẫu chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:
  - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 - 86;
  - Xác định tỷ lệ dưới cỡ theo TCVN 4307 - 86;
  - Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 173 - 75;...
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4312-86
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Than dùng cho sản xuất phân lân nung chảy. Yêu cầu kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 1986
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Coal for manufacture of phosphorus fertilizers. Specifications
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 4312:2005
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/171436/182513/vi_tcvn4312_1986.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page