TCVN 4443-2009 - Kiểm Soát Chất Lượng Bằng Phương Pháp Thống Kê - Kiểm Tra Nghiệm Thu Định Tính

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4443-2009 - Kiểm Soát Chất Lượng Bằng Phương Pháp Thống Kê - Kiểm Tra Nghiệm Thu Định Tính Liên Tiếp
  Tiêu chuẩn này quy định các phương án kiểm tra định tính liên tiếp, nguyên tắc lấy mẫu và trình tự thực hiện phương án. Tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. Các phương án kiểm tra liên tiếp được áp dụng khi việc kiểm tra các mẫu lớn là không hợp lý do điều kiện kinh tế và kỹ thuật, và khi không có khó khăn trong việc lấy mẫu từng đơn vị sản phẩm.
  • TCVN 4443-2009
  • TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê
  • Ngày ban hành: 2009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/7k26itfmaw4uaud/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page