TCVN 4445-2009 - Kiểm Soát Chất Lượng Bằng Phương Pháp Thống Kê - Kiểm Tra Nghiệm Thu Định Tính

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4445-2009 - Kiểm Soát Chất Lượng Bằng Phương Pháp Thống Kê - Kiểm Tra Nghiệm Thu Định Tính Lô Cỡ Nhỏ
  Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc lựa chọn và sử dụng các phương án kiểm tra định tính một lần được áp dụng cho các lô cỡ nhỏ. Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. Các phương án kiểm tra nghiệm thu thống kê định tính dùng cho các lô cỡ nhỏ bổ sung cho các phương án kiểm tra một lần quy định trong TCVN 7790-1 : 2007 (ISO 2859-1 : 1999). Các lô kiểm tra phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
  a) Cỡ lô không quá 250;
  b) Cỡ mẫu không nhỏ hơn 10 % cỡ lô.
  • TCVN 4445-2009
  • TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê
  • Ngày ban hành: 2009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 14
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/n1249i2dkatcxvi/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page