TCVN 4447-2012 - Công Tác Đất - Thi Công Và Nghiệm Thu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 8, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 4447-2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn và điểm b khoản 2 Điều 6 nghịi định số 127/2007/NĐ-Cp ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều luật tiêu chuẩn và quy chuẩn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4447:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012-12-27, 3573/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Earth works - Construction, check and acceptance
  • Thay thế/Replace TCVN 4447:1987
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  https://docs.google.com/viewerng/vi...447-2012-CONG-TAC-DAT-THI-CONG-NGHIEM-THU.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 26, 2016

Share This Page