TCVN 4498-1988 - Phương Tiện Bảo Vệ Tập Thể Chống Bức Xạ Ion Hóa - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 20, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4498-1988 - Phương Tiện Bảo Vệ Tập Thể Chống Bức Xạ Ion Hóa - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  TCVN 4498:1988 do Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4498:1988
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa. Yêu cầu kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 1988; 2008-12-24, 2848/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Collective protecting equipments from ionizing radiation. General technical specification
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/97157_vietnamese_TCVN4498_1988.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page