TCVN 4501-3-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 3 Điều Kiện Thử Đối Với Màng Và Tấm

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 13, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 4501-3-2009 thay thế cho TCVN 4501-1988. TCVN 4501-3-2009 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4501-3:2009
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất dẻo. Xác định tính chất kéo. Phần 3: Điều kiện thử đối với màng và tấm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2009
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Plastics. Determination of tensile properties. Part 3: Test conditions for films and sheets
  • Thay thế/Replace TCVN 4501:1988
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 527-3:1995
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/223673492/4501-3
   
  Last edited by a moderator: Jul 1, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 4501-3-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 3 Điều Kiện Thử Đối Với Màng Và Tấm
   

Share This Page