TCVN 4506-2012 - Nước trộn Bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 22, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 4506-2012 thay thế TCVN 4506-1987
  TCVN 4506-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 302;2004 thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn.

  Link Dowload: http://icci.vn/sites/default/files/TCVN4506_2012_907350.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page