TCVN 4523-2009 - Xuất Bản Phẩm Thông Tin - Phân Loại Cấu Trúc Và Trình Bày

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4523-2009 - Xuất Bản Phẩm Thông Tin - Phân Loại Cấu Trúc Và Trình Bày
  Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại, cấu trúc, cách thức trình bày các xuất bản phẩm thông tin. Xuất bản phẩm thư mục (Bibliographic publication) Xuất bản phẩm thông tin mà phần chính là tập hợp các biểu ghi thư mục được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Ví dụ: Thư mục quốc gia, thông báo tài liệu mới, thư mục chuyên đề, mục lục quyển, mục lục liên hợp (sách, báo, tạp chí) v.v... Xuất bản phẩm tóm tắt (Summary publication) Xuất bản phẩm thông tin mà phần chính là tập hợp các bài tóm tắt và những biểu ghi thư mục tương ứng và được sắp xếp theo một trình tự nhất định.
  • TCVN 4523-2009
  • TCVN/TC46 Thông tin và tư liệu
  • Ngày ban hành: 2009
  • Số trang: 10
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/q659t248t8kwco7/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page