TCVN 4551-2009 - Thống Kê Ứng Dụng - Phân Tích Phương Sai

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4551-2009 - Thống Kê Ứng Dụng - Phân Tích Phương Sai
  Tiêu chuẩn này quy định các mô hình và phương pháp phân tích phương sai một nhân tố và hai nhân tố, các phương pháp kiểm nghiệm giả thuyết thống kê và kết luận thống kê về sự thuần nhất của sản phẩm nhằm phân loại các sản phẩm không thuần nhất. Phân tích phương sai là một tập hợp các phương pháp thống kê nhằm kiểm nghiệm giả thuyết về sự bằng nhau của các giá trị trung bình của một đại lượng nào đó trên cơ sở so sánh các giá trị trung bình của nó trong k mẫu ngẫu nhiên độc lập rút từ k tổng thể. Đặc trưng cơ bản của phân tích phương sai là: k tổng thể chịu tác động bởi nhân tố A, ở tổng thể thứ j (j = 1, 2, ... k) A nhận giá trị không đổi Aj.
  • TCVN 4551-2009
  • TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê
  • Ngày ban hành: 2011
  • Số trang: 38
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/h4ko7cx66f15qf5/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page