TCVN 4678-1989 - Máy Gia Công Kim Loại - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4678-1989 - Máy Gia Công Kim Loại - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng
  TCVN 4678 :1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành;
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4678:1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Máy gia công kim loại. Danh mục chỉ tiêu chất lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metal working machines - Nomenclature of quality index
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/95233_vietnamese_TCVN4678_1989.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page