TCVN 4775-1989 - Quặng Và Quặng Tinh Kim Loại Mầu - Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4775-1989 - Quặng Và Quặng Tinh Kim Loại Mầu - Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu
  TCVN 4775 : 1989 phù hợp với ST SEV 899 : 1978.
  TCVN 4775 : 1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ−CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4775:1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quặng và quặng tinh kim loại mầu. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989; 2008-12-30, 2919/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Ores and concentrates of non-ferrous metals. Sampling and preparation of samples for laboratory tests
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ST SEV 899-78
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/95259_vietnamese_TCVN4775_1989.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page