TCVN 4777-1989 - Quặng Và Quặng Tinh Kim Loại Mầu - Phương Pháp Phân Tích Rây Và Phân Tích Sàng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4777-1989 - Quặng Và Quặng Tinh Kim Loại Mầu - Phương Pháp Phân Tích Rây Và Phân Tích Sàng Xác Định Thành Phần Độ Hạt
  TCVN 4777 : 1989 phù hợp với ST SEV 1996 : 1979.
  TCVN 4777 : 1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/Nđ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4777:1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quặng và quặng tinh kim loại mầu. Phương pháp phân tích rây và phân tích sàng xác định thành phần độ hạt
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989; 2008-12-30, 2919/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Ores and concentrates of non-ferrous metals. Method of sieve and sedimentary analysis for determination of particle size
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ST SEV 1966-79
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/95229_vietnamese_TCVN4777_1989.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page