TCVN 4781-1989 - Quặng Bauxit - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbonat

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4781-1989 - Quặng Bauxit - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbonat
  TCVN 4781:1989 do Viện Địa chất và khoáng sản - Tổng cục Mỏ địa chất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4781:1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quặng bauxit. Phương pháp xác định hàm lượng cacbonat
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989; 2008-12-30, 2919/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Bauxite. Determination of carbonate content
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/92334_vietnamese_TCVN4781_1989.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page