TCVN 4833-2:2002 - Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 5, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 4833 - 1 V 2 : 2002 thay thế TCVN 4833 : 1993;
  TCVN 4833 - 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 3100 - 2 : 198B;
  TCVN 4833 - 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chát lượng đềnghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page