TCVN 4835:2002 - Thịt và sản phẩm thịt. Đo độ pH. Phương pháp chuẩn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 5, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 4835 : 2002 thay thế TCVN 4835 : 1989;
  TCVN 4835 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 2917 : 1999;
  TCVN 4835 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F 8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page