TCVN 4921-1989-ISO - Than Nâu Và Linhit - Phân Loại Theo Độ Ẩm Toàn Phần Và Hàm Lượng Nhựa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4921-1989-ISO - Than Nâu Và Linhit - Phân Loại Theo Độ Ẩm Toàn Phần Và Hàm Lượng Nhựa
  TCVN 4921:1989 phù hợp với ISO 2950:1974.
  TCVN 4921:1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4921-1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Than nâu và linhit. Phân loại theo độ ẩm toàn phần và hàm lượng nhựa
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Brown coals and lignite. Classification based on total moisture content and tar yield
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2950:1974
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/92330_vietnamese_TCVN4921_1989.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page