TCVN 4938-1989 - Máy Cắt Kim Loại - Phương Pháp Kiểm Tra Độ Ổn Định Vị Trí Góc Của Bộ Phận Làm Việc

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Sep 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 4938-1989 - Máy Cắt Kim Loại - Phương Pháp Kiểm Tra Độ Ổn Định Vị Trí Góc Của Bộ Phận Làm Việc Có Chuyển Động
  TCVN 4938:1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành;
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 4938-1989
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm tra độ ổn định vị trí góc của bộ phận làm việc có chuyển động
  • Năm ban hành/Publishing Year 1989
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metal cutting machines - Methods for control of the angle position of movable tool
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ST SEV 3722-82
  Link Download
  http://hethongphapluatvietnam.com/docs/download/92326_vietnamese_TCVN4938_1989.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page