TCVN 5017-2-2010 - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Từ Vựng - Phần 2 Các Quá Trình Hàn Vảy Mềm

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Jul 25, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5017-2-2010 - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Từ Vựng - Phần 2 Các Quá Trình Hàn Vảy Mềm, Hàn Vảy Cứng Và Các Thuật Ngữ Liên Quan
  Tiêu chuẩn này định nghĩa các quá trình hàn kim loại và các thuật ngữ liên quan.
  TCVN 5017-1 : 2010 thay thế cho TCVN 5017 : 1989.
  TCVN 5017-1 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 857-1 : 1998.
  TCVN 5017-1 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 5017 : 2010 (ISO 857) Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng bao gồm 2 phần:
  - Phần 1 (ISO 857-1 : 1998): Các quá trình hàn kim loại
  - Phần 2 (ISO 857-2 : 2005) Các quá trình hàn vảy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5017-2:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vảy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010-06-29, 1187/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Welding and allied processes. Vocabulary. Part 2: Soldering and brazing processes and related terms
  • Tình trạng/Status Active

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 16, 2017

Share This Page