TCVN 5107-2003 - Nước Mắm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 25, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5107-2003 - Nước Mắm
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối.
  TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.
  TCVN 3701 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua.
  TCVN 3705 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô.
  TCVN 3706 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac.
  TCVN 3974 - 84 Muối ăn. Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 4991 - 89 (ISO 7937:1985) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
  TCVN 5276 - 90 Thủy sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu,...

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page