TCVN 5149:90 - Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng aureomyxin

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 5, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Cơ ọuan biên soan: Trung tâm kiềm dịch động- vật xuất nhập khẩu Hà nôi
  Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Nông ngbiệp và Công nghiệp thưc phẩm
  Cơ quan trình duyêt : Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng
  Cơ quan xét duyêt va ban hanh: Ủy ban Khoa hoc Nhà nước
  Quyết định ban hanh số 736/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1990

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page