TCVN 5199-1990 - Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện Và Điện Tử - Thử Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoài

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5199-1990 - Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện Và Điện Tử - Thử Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoài - Thử Tác Động Của Nhiệt Độ Nâng Cao
  Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử sau: Phương pháp 2021.1. Thử tác động của nhiệt độ cao khi thay đổi nhanh nhiệt độ cho mẫu thử không tỏa nhiệt. Phương pháp 2021.2. Thử tác động của nhiệt độ cao khi thay đổi nhiệt độ từ từ cho mẫu thử không tỏa nhiệt. Phương pháp 2022.1. Thử tác động của nhiệt độ cao khi thay đổi nhanh nhiệt độ cho mẫu thử tỏa nhiệt. Phương pháp 2022.2. Thử tác động của nhiệt độ cao khi thay đổi từ từ nhiệt độ cho mẫu thử tỏa nhiệt. Phương pháp thử thích hợp được qui định trong tiêu chuẩn cho sản phẩm. Sơ đồ hệ thống thử tác động của nhiệt độ nâng cao được cho trong Phụ lục tham khảo 2. Sơ đồ chỉ dẫn dùng để chọn phương pháp thử tương ứng cho mẫu thử tỏa nhiệt được cho trong Phụ lục tham khảo 3. Hướng dẫn cách thử được cho trong Phụ lục tham khảo 6 TCVN. Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 4256-86.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5199-90
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của nhiệt độ nâng cao
  • Năm ban hành/Publishing Year 1990
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Basic environmental testing procedures for electro-technical and radio-electronic equipments. Tests at high temperatures
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ST SEV 2728-80
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/169267/180345/vi_tcvn5199_1990.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 21, 2017

Share This Page