TCVN 5204-2-1995-ISO - Quản Lý Chất Lượng Và Các Yếu Tố Của Hệ Thống Chất Lượng - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5204-2-1995-ISO - Quản Lý Chất Lượng Và Các Yếu Tố Của Hệ Thống Chất Lượng - Phần 2 Hướng Dẫn Cho Dịch Vụ
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để lập và thực hiện hệ thống chất lượng trong phạm vi của một tổ chức. Tiêu chuẩn này dựa trên các nguyên tắc chung về quản lý chất lượng nội bộ nêu trong TCVN 5204-1994 (ISO 9004:1987) và cung cấp cách nhìn toàn diện về hệ thống chất lượng riêng cho dịch vụ. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng trong việc triển khai hệ thống chất lượng cho dịch vụ mới xuất hiện hoặc dịch vụ đã được thay đổi và cũng có thể được áp dụng trực tiếp khi thực hiện hệ thống chất lượng cho một dịch vụ đang tồn tại. Hệ thống chất lượng bao gồm tất cả các quá trình cần thiết để cung cấp một dịch vụ có hiệu quả, từ nghiên cứu thị trường đến khâu phân phối và bao gồm cả việc phân tích dịch vụ dành cho các khách hàng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5204-2:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng. phần 2. Hướng dẫn cho dịch vụ
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quality management and quality system elements. Part 2. Guidelines for services
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN ISO 9004-1:1996
  • Tương đương/Adoption ISO 9004-2:1991
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/85x0b0dojti3xzi/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page