TCVN 5230-2007-ISO - Nhiên Liệu Khoáng Rắn - Xác Định Clo Bằng Phương Pháp Eschka

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5230-2007-ISO - Nhiên Liệu Khoáng Rắn - Xác Định Clo Bằng Phương Pháp Eschka
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng clo trong than đá, than nâu, than non, và cốc sử dụng hỗn hợp Eschka. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). Đốt một khối lượng mẫu xác định, cùng với hỗn hợp Eschka trong môi trường oxy hóa để loại các chất cháy được và chuyển clo thành clorua kiềm. Các clorua này được chiết cùng axit nitric hoặc nước và được xác định bằng phương pháp Mohr hoặc Volhard, hoặc bằng cách chuẩn độ điện thế sử dụng điện cực chọn lọc ion ISE (Ion Selective Electrode).
  • TCVN 5230-2007-ISO 587:1997
  • TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than
  • Ngày ban hành: 2007-06-19, 1101/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/hc7srrlmqebganf/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page