TCVN 5247-90:Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 6, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Cơ quan biên soạn:Trọng tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng. Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyệt:Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường -Chất lượng. Cơ quan xét duyệt và ban hành:ủy ban Khoa học Nhà nước. Quyết định ban hành số: 733/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1990
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page