TCVN 5307-2002 - Kho Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏ - Yêu Cầu Thiết Kế

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 20, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5307-2002 - Kho Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏ - Yêu Cầu Thiết Kế
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản áp dụng cho thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ở dạng lỏng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế kho chứa chất lỏng dễ cháy và cháy có mức độ nguy hiểm về cháy nổ và cháy tương tự như tính chất của dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế:
  - kho khí hóa lỏng;
  - kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ đông đặc bằng và lớn hơn 37,8oC;
  - kho sản phẩm dầu mỏ tạm thời để phục vụ chiến đấu;
  - các bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thuộc thiết bị của dây chuyền công nghệ của các công trình khác.
  • TCVN 5307-2002
  • TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu - dầu khí
  • Năm 2002
  • Số trang: 34
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/wcjz4awazhief6j/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page