TCVN 5320-1-2016-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Biến Dạng Dư Sau Khi Nén - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5320-1-2016-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Biến Dạng Dư Sau Khi Nén - Phần 1 Phép Thử Ở Nhiệt Độ Môi Trường Hoặc Nhiệt Độ Nâng Cao
  Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định các đặc tính biến dạng dư sau khi nén của cao su lưu hóa và cao su nhiệt dẻo ờ nhiệt độ môi trường (một phương pháp) hoặc ờ nhiệt độ nâng cao (ba phương pháp: A, B và c, phụ thuộc vào cách mẫu thử được lấy ra ờ cuối phép thử).
  Phương pháp này được dùng để đánh giá khả năng duy trì các tính chất đàn hồi của cao su có độ cứng nằm trong khoảng từ 10 IRHD đến 95 IRHD sau khi chịu nén trong thời gian dài ờ trạng thái nén không đổi (thường là 25 %) dưới một trong các hệ điều kiện khác nhau được mô tả ờ nhiệt độ quy định. Đối với cao su có độ cứng danh nghĩa 80 IRHD và lớn hơn, trạng thái nén thấp hơn được sử dụng: 15 % đối với độ cứng danh nghĩa từ 80 IRHD đến 89 IRHD và 10 % đối với độ cứng danh nghĩa từ 90 IRHD đến 95 IRHD.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 5320-1:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định biến dạng dư sau khi nén. Phần 1: Phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ nâng cao
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4285/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 1: At ambient or elevated temperatures
  • Thay thế/Replace: TCVN 5320-1:2008
  • Tương đương/Adoption: ISO 815-1:2014
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7DF6F02C2971E4F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page