TCVN 5322:91 - Nấm ăn và sản phẩm nấm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 14, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Cơ quan biên soan: Tiểu ban kỹ thuât Trồng trọt
  Cơ quan đề nghị ban hành và trình duyêt: 'Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường-Chất lượng
  Cơ quan xét duyêt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
  Quyết đinh ban hành số 92/QĐ ngày 12 tháng 2 năm 1991.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page