TCVN 5338-1991 - Bảo Vệ Ăn Mòn - Yêu Cầu Chung Về Bảo Vệ Tạm Thời Kim Loại

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Nov 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5338-1991 - Bảo Vệ Ăn Mòn - Yêu Cầu Chung Về Bảo Vệ Tạm Thời Kim Loại
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bán thành phẩm, chi tiết, đơn vị lắp ráp, máy, dụng cụ đo và các sản phẩm kỹ thuật kim loại khác (gọi tắt là sản phẩm), quy định yêu cầu chung về chọn, sử dụng chất và phương pháp bảo vệ tạm thời chống ăn mòn khí quyển trong thời hạn qui định của bảo quản và vận chuyển, Tiêu chuẩn không quy định yêu cầu về chọn, sử dụng phương tiện và phương pháp bảo vệ sản phẩm giữa các nguyên công. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 992 - 78, Bảo vệ chống ăn mòn tạm thời gồm các nguyên công sau: Xử lý bề mặt, sử dụng chất bảo quản, sử dụng các vật liệu bao gói và bao gói tiếp theo trong bao bì vận chuyển. Việc bao gói kết hợp với chất bảo quản cần tạo ra điều kiện tối ưu để bảo vệ sản phẩm khỏi tác động cơ học và khí hậu.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5338-91
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Bảo vệ ăn mòn. Yêu cầu chung về bảo vệ tạm thời kim loại
  • Năm ban hành/Publishing Year 1991
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Anti - Corrosive protection - General requirements for protection of metal
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ST SEV 992-78

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page