TCVN 5344-1991 - Thép Và Hợp Kim Chịu Ăn Mòn - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Chịu Ăn Mòn Sâu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 27, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 5344-1991 - Thép Và Hợp Kim Chịu Ăn Mòn - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Chịu Ăn Mòn Sâu Vào Các Tinh Thể
    Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép và các hợp kim chịu ăn mòn dùng để chế tạo các sản phẩm kim loại, trong đó có kim loại hai lớp, các vật phẩm, các mối hàn và các lớp kim loại hàn, đắp. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 4076 – 83. Phương pháp xác định độ bền chịu ăn mòn sâu vào các tinh thể được chọn theo nhóm thép và hợp kim trong bảng 1. Để xác định độ bền chịu ăn mòn sâu vào các tinh thể, cho phép sử dụng các phương pháp thử không có trong bảng 1 đối với nhóm thép hoặc hợp kim nào đó khi có hướng dẫn trong các tiêu chuẩn khác cho các sản phẩm kim loại. Tóm tắc về những phương pháp khác xác định độ bền chịu ăn mòn sâu vào các lớp tinh thể được quy trong phụ lục.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page