TCVN 5418-1991 - Ô Tô Chạy Bằng Động Cơ Điêzen - Độ Khói Của Khí Xả - Mức Và Phương Pháp Đo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5418-1991 - Ô Tô Chạy Bằng Động Cơ Điêzen - Độ Khói Của Khí Xả - Mức Và Phương Pháp Đo
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho ôtô tải và ôtô khách chạy bằng động cơ điezen. Tiêu chuẩn này quy định mức và phương pháp đo độ khói của khí xả ôtô ở chế độ gia tốc tự do và ở chế độ tần số quay lớn nhất của trục khủyu động cơ. Việc đo độ khói được tiến hành khi báo dưỡng kỹ thuật lần thứ 2 , sau khi có sửa chữa và điều chỉnh các bộ phận và hệ thống trên ôtô ảnh hưởng đến độ khói, sau khi chạy rà ôtô mới và ôtô đã qua sửa chữa lớn, cũng như khi kiểm tra kỹ thuật hàng năm và khi kiểm tra bất thường trạng thái kỹ thuật của ôtô đang chạy trên đường. Thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn này và việc giải thích các thuật ngữ được nêu trong phụ lục I. Thông số chuẩn của độ khói là mật độ quang học của khí xả. Việc xác định độ mật độ quang học được quy định trong tiêu chuẩn hoặc tài liệu kỹ thuật đã được duyệt.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page