TCVN 5484:2002 - Gia vị-Xác định tro không tan trong axit

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Jan 28, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 5484:2002 thay thế TCVN 5484-91
  TCVN 5484:2002 hoàn toàn tương đương với ÍO 930:1997
  TCVN 5484:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC 1 Hạt tiêu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ ban hành.

   

Share This Page