TCVN 5486:2002 - Gia vị. Xác định chất chiết ete không bay hơi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 4, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 5486 : 2002 thay thế TCVN 5486 : 1991;
  TCVN 5486 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 1108 : 1992;
  TCVN 5486 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC 1 Hạt tiêu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,Bộ Khoa học. Công nghệ ban hành

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page