TCVN 5520-2016 - Quy Phạm Đạo Đức Trong Thương Mại Quốc Tế Về Thực Phẩm Bao Gồm Cả Giao Dịch Ưu Đãi

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 11, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5520-2016 - Quy Phạm Đạo Đức Trong Thương Mại Quốc Tế Về Thực Phẩm Bao Gồm Cả Giao Dịch Ưu Đãi Và Viện Trợ Thực Phẩm
  TCVN 5520:2016 thay thế TCVN 5520:2009;
  TCVN 5520:2016 tương đương với CAC/RCP 20:1979, soát xét 2010; TCVN 5520:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm lưu thông trong thương mại quốc tế bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm. Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc về hành vi đạo đức áp dụng cho tất cả các bên có liên quan trong thương mại quốc tế về thực phẩm. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là để thiết lập các nguyên tắc về hành vi đạo đức trong giao dịch thương mại quốc tế về thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo tính trung thực trong thương mại thực phẩm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 5520:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4179/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Code of ethics for international trade in food including concessional and food aid transactions
  • Thay thế/Replace: TCVN 5520:2009
  • Tương đương/Adoption: CAC/RCP 20-1979, Rev 2010
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/9F45E4B184FF722
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page