TCVN 5532-1991 - Sản Phẩm Sữa Phương Pháp Lấy Mẫu Và Qui Tắc Nghiệm Thu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5532-1991 - Sản Phẩm Sữa Phương Pháp Lấy Mẫu Và Qui Tắc Nghiệm Thu
  TCVN 5532 - 1991 phù hợp với ST SEV 4713 - 84 TCVN 5532 - 1991 do Hội Tiêu chuẩn Việt Nam biên soạn, Tổng cục - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 654/QĐ ngày 30 tháng 10 năm 1991. Tiêu chuẩn này áp dụng với các sản phẩm sữa (sữa đặc không có đường, sữa đặc có đường, các sản phẫm sữa đặc biệt dành cho trẻ em, sữa nâu, pho mát tươi, pho mát lỏng, cazein và qui định các phương án và trình tự tiến hành kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 4713-84

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page