TCVN 5604-1991 - Sản Phẩm Thực Phẩm Và Gia Vị - Điều Kiện Chung Để Tiến Hành Đánh Giá Cảm Quan

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 25, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5604-1991 - Sản Phẩm Thực Phẩm Và Gia Vị - Điều Kiện Chung Để Tiến Hành Đánh Giá Cảm Quan
  TCVN 5604-1991 phù hợp với ST SEV 4710-84.
  TCVN 5604-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 894/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1991. Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện chung tiến hành đánh giá cảm quan các sản phẩm thực phẩm và gia vị, các yêu cầu chung đối với phòng cảm quan, chuẩn bị mẫu thử và xử lý kết quả đánh giá cảm quan. Lấy mẫu theo yêu cầu của tiêu chuẩn về lấy mẫu đối với sản phẩm cụ thể. Chuyển mẫu đến phòng cảm quan, mẫu sản phẩm phải được bao gói sao cho để không bị giảm chất lượng khi vận chuyển và bảo quản.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page