TCVN 5605:1991 - Đồ hộp rau. Cà chua đóng hộp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 15, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 5605:1991 phù hợp với CODEX STAN 13-1981
  TCVN 5605:1991 do trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượngđề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 894/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1991.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page