TCVN 5668-1992-ISO - Sơn Vecni Và Nguyên Liệu Của Chúng - Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Để Điều Hòa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG] TCVN 5668-1992-ISO - Sơn Vecni Và Nguyên Liệu Của Chúng - Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Để Điều Hòa Và Thử Nghiệm
  Tiêu chuẩn này qui định điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tương đối để sử dụng chung trong việc giữ và thử nghiệm sơn, vecni và các loại nguyên liệu của chúng. Điều kiện đó cũng áp dụng cho cả sơn và vecni ở trạng thái lỏng hay trạng thái bột, dạng lá rời ẩm hay khô và các loại nguyên liệu của chúng. Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 3270 - 1984 Môi trường điều hòa: Môi trường, tại đó mẫu hoặc mẫu thử được lưu giữ trước khi đem thử. Môi trường đó được thể hiện bằng giá trị cho một hoặc cả hai thông số: nhiệt độ và độ ẩm tương đối, được duy trì ở phạm vi sai số nhất định trong một thời gian nhất định. Giá trị lựa chọn và thời gian duy trì giá trị đó phụ thuộc vào bản chất của mẫu hoặc mẫu thử được đem thử.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5668:1992
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn, vecni và nguyên liệu của chúng. Nhiệt độ và độ ẩm để điều hòa và thử nghiệm
  • Năm ban hành/Publishing Year 1992
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes and their raw materials. Temperatures and humidities for conditioning and testing
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 3270:1984

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 24, 2017

Share This Page