TCVN 5669-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Kiểm Tra Và Vận Chuyển Bị Mẫu Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, May 12, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 5669-2007 thay thế cho TCVN 5669-1992. TCVN 5669-2007 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5669:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn và vecni. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-12-31, 3241/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes. Examination and preparation of samples for testing
  • Thay thế/Replace TCVN 5669:1992
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 5669:2013
  • Tương đương/Adoption ISO 01513:1992
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/223513563/5669
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 25, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 5669-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Kiểm Tra Và Vận Chuyển Bị Mẫu Thử
   

Share This Page