TCVN 5680-2000 - Dấu Phù Hợp Tiêu Chuẩn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 29, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5680-2000 - Dấu Phù Hợp Tiêu Chuẩn
  Tiêu chuẩn này quy định hình dáng và kích thước các loại dấu phù hợp tiêu chuẩn đối với hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Dấu phù hợp tiêu chuẩn gồm các loại sau: a) Dấu phù hợp tiêu chuẩn về chất lượng (gọi tắt là dấu hợp chuẩn chất lượng) được sử dụng trong trường hợp Tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba) đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn tương ứng về chất lượng; b) Dấu phù hợp tiêu chuẩn về an toàn (gọi tắt là dấu hợp chuẩn an toàn) được sử dụng trong trường hợp Tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ ba) đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn tương ứng về an toàn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5680:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Dấu phù hợp tiêu chuẩn
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Marks of conformity with standards
  • Thay thế/Replace TCVN 5680-1992
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/pe2e26qc41pwmr7/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page