TCVN 5721-2-2002 - Săm Và Lốp Xe Máy - Phần 2 - Lốp

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by haidang, May 23, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 5721-2-2002 thay thế các phần có nội dung liên quan đến lốp xe máy của TCVN 5721-93. TCVN 5721-2-2002 Do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC45/SC3 Săm lốp cao su biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5721-2:2002
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Săm và lốp xe máy. Phần 2: Lốp
  • Năm ban hành/Publishing Year 2002
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Inner tubes and tyres for motor-cycles. Part 2: Tyres
  • Thay thế/Replace TCVN 5721-93
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/225777841/5721-2
   
  Last edited by a moderator: Jun 29, 2017
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TCVN 5721-2-2002 - Săm Và Lốp Xe Máy - Phần 2 - Lốp
   

Share This Page